top of page

BRASIL

Fabio Rios Agenciamento

Fabio Rios

Tel. +55 (21) 98313-1909

+55 (21) 2146-2274

fabio.rios@fabiorios.art.br

www.fabiorios.art.br

contato direto

HIT Management

João Louro

Tel. +351911074050 

joao.louro@hitmanagement.pt

 www.hitmanagement.pt 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
Já disponível na amazon-2.jpg
capa_facebook_OUÇAAGORA.jpg
bottom of page